AGAW-DILIM: Sigya Conference 2022

38 38 people viewed this event.

Ang PROJECT SIGYA ay isang sangay ng Titik Poetry, isang non-goverment organization, na mas nakatuon sa mga proyektong pangkomunidad. Ito ay binubuo ng mga artist sa iba’t ibang larangan gaya ng pagtula, pagpinta, pag-awit, pagsayaw at marami pa. Nagsasagawa ang Project Sigya ng samu’t-saring aktibidad panlipunan gaya ng patungkol sa edukasyon, kalusugan at kapayapaan. Kabilang din sa mga ito ang pag-oorganisa ng mga fundraising events para sa aming mga itinataguyod na adbokasiya.

Ang SIGYA CONFERENCE o SIGCON ay isang komperensiya na halaw sa tanyag na TEDx. Ito ang aming tugon bilang fundraiser sa pangarap nating library. Dito ay pinagsasama-sama ang mga propesyunal sa ibat-ibang larangan upang magbahagi ng salaysay nila patungkol sa kanilang mga kabiguan at katagumpayan sa buhay.

NAIS MO BANG MALAMAN ANG FORMULA NG SUCCESS?

REGISTRATION:
– Early Bird @ Php 400.00 (includes Event Pass + 1 drink, promo from July 2-10 only)
– Regular Ticket @ Php 450.00 (Event Pass + 1 drink)
– Premium Ticket @ Php 700.00 (Event Pass + Sigya Shirt + 1 drink)
– Barkada Package @ Php 2000.00 (Events Passes + 1 drink each, minimum of 5 persons, Php 400.00 for each additional person)

 

Date And Time

2022-07-30 @ 01:00 PM to
2022-07-30 @ 06:00 PM
 

Event Types

Share With Friends