The release of Bitcoin by the pseudonym Satoshi Nakamoto pave the way for other developers around the globe to come out with their versions. In 2013, this led a Russian-born Canadian developer, Vitalik Buterin, to propose a new protocol that would allow for building decentralized applications to usher in a new era of online transactions.

Ethereum: A Brief History

Ang decentralized digital currency ay lumaganap simula nang lumabas ang Bitcoin taong 2008. Simula niyan tumaas ang interes sa cryptocurrency at isa na rito ang inimbento na nuoy 19-taong gulang na si Vitalik Buterin, ang Ethereum. Taong 2013, dinetalye ni Vitalik sa kaniyang puting papel ang pagkakilanlan at layunin sa pagbuo ng Ethereum. Sinaad nya rito na ang Ethereum ay “a next-generation smart contract and decentralized application platform” at dinesenyo para punan ang limitadong kapasidad ng Bitcoin. Ito ay ang pundasyon ng mas maayos na pangpinansiyal at hindi-pinansiyal na tuntunin na magagamit sa darating pang mga panahon.

Madalas si Vitalik ang lumalabas kapag nag-search ka kung sino ang imbentor ng Ethereum. Bagaman siya ang nag-sulat ng puting papel, may walo pang tao ang tumulong sa kanya para mapalago ang Ethereum. Sila ay si Gavin Wood, Charles Hoskinson, Anthony Di Iorio, Mihai Alisie, Amir Chetrit, Joseph Lubin at Jeffrey Wilcke.

Binase ang Ethereum sa blockchain technology na kung saan ang bawat grupo ng impormasyon ay nasa isang block at ano man ang kasunod na bagong impormasyon ay mapapasama sa isa pa uling block na nakaposas sa isang chain.

Ang konsepto ng Ethereum ay di lamang maging cryotocurrency, iba pa rito ay paggawa ng decentralized applications or DApps at Smart Contract. Ano ang ibig sabihin ng mga ito?

  • DApps ay kahalintulad ng application sa mobile phone subalit ginamitan ng blockchain technology. Halimbawa ay OpenSea, EtherTweet, MetaMask Swap atbp.
  • Smart Contract naman ay isang independent program na kayang asistihan ang isang transaksyon na hindi na ginagamitan ng third-party entity.

Tinawag na “Ether (ETH)” ang cryptocurrency ng Ethereum na nilabas taong 2015. Pangalawa sa laki ng market capitalization kumpara sa Bitcoin.

Ano ang nangyari sa Ethereum matapos ang hard fork?

Ang hard fork ay isang kaganapan na kung saan ang isang cryptocurrency ay may pagbabago sa protocol sa iba’t-ibang kadahilanan. Dahil sa pagbabagong ito, may humiwalay sa original protocol para magtayo ng panibagong token at gamitin ang ginustong protocol.

Taong 2016 nangyari ang Ethereum hard fork. May partisipanteng grupo ang nakapag-manipula sa kahinaan sa Smart Contract code na isang proyekto na DAO (Decentralized Autonomous Organizations). Halos 3.6 milyong ETH ang na-hack sa insidenteng iyon.

Dahil sa nangyari, may malaking grupo ng minero mula sa Ethereum community ang nag desisyong ipatupad ang protocol change (EIP 779) para mapigilan ang tuluyang pagkubkob sa na-hack na ETH. Ito ang nagbunsod ng hard fork, may maliit na group na piniling manatili sa original protocol na tinawag na Ethereum Classic (ETC) at tinawag namang Ethereum (ETH) ang umiba sa protocol.

Pagkakaiba ng Ethereum sa Bitcoin?

May nagsasabi na halos magkapareha ang Ethereum sa Bitcoin. Sa lagay ng pagkonsumo ng enerhiya sa pagmimina ay parehong gumagamit na tinatawag na Proof-of-Work (PoW). Ito ay kapamaraanan na may mataas na pangangailangan sa enerhiya para ma-validate ang transaksyon sa network at makabuo ng panibagong token. Kaya’t unti-unti nang pinapalitan ng Ethereum ang PoW sa Proof-of-Stake (PoS) na mas mababa ang konsumong enerhiya.

Ang kapuna-punang pagkakaiba ng Bitcoin (BTC) ay ang orihinal na layunin nito na maging peer-to-peer payment system lamang. Di tulad sa Ethereum, na may kapasidad na makagawa ng decentralized applications tulad ng financial tools at social media platforms, kasama ang sikat na non-fungible tokens (NFTs).

Kung pag-uusapan ang transaction fee, may mas mababang fee ang Bitcoin (BTC) kumpara sa Ethereum (ETH) na tinawag na “gas fee”. Ang mataas na gas fee sa Ethereum ay humahadlang sa lalong pag-usad nito. Kaya’t binubuo na ngayon ang Ethereum 2.0 na makakapag-resolba diumano sa suliranin ng mataas na gas fee.

Papaano determinahin ang presyo ng gas fee ng ETH?

Ligtas gamitin ang blockchain na galing sa grupo ng decentralized miners, sa dahilang ito ang paggamit ay may katumbas na fee. Nakadepende sa minero ang halaga ng fee, ito ay base sa taas ng enerhiya na kailangan para kumpirmahin ang transaksyon at kapasidad ng network. May kapangyarihan ang mga minero na kumpirmahin o iprayoridad ang transaksyon depende sa fee na babayaran.

Kapuna-puna ang mataas na fee sa Ethereum. Isa sa dahilan ay biglaang pagdami ng gumagamit at madalas nagkakaroon ng pagsisikip sa network.

Data showed via Blockchair

Sa kasalukuyan, nakakapag-proseso ng 15–20 transactions per second. Ito ay maituturing na mababa at nagiging malaking hadlang para sa iba pang proyekto na lumago at makasigurado ng balik puhunan. Bukod pa sa pananatili ng mabisang opsyon na payment system at pagpapalawig ng network sa hinaharap.

Katulad ng nabanggit, may plano ang Ethereum na pababain ang gas fee. Pero hangga’t ito ay hindi pa naiimplementa, patuloy ang mataas na fee sa network.

Saan pwede bumili at magbenta ng Ethereum (ETH)?

Kahalintulad sa iba pang cryptocurrency, makakabili ka ng ETH sa iba’t-ibang cryptocurrency exchanges. Ang ilan sa mga ito ay, nsa ibaba.

  • Centralized Exchanges — Binance, Coinbase (Pro), Kraken, Bitfinex atbp.
  • Decentralized Exchanges (DEX) — IDEX, Uniswap, DwexGuru atbp.

Maari ka ring makabili nito sa mga crypto wallets. Sa ganitong paraan, magagamit mo ang iyong credit card, debit card o bank transfer sa pagbili.

Para sa Hinaharap: Ethereum

Ang unti-unting paghuhunos sa Proof-of-Stake (PoS) protocol ang nakikitang solusyon na makakapag-pababa ng mataas na gas fee. Ibig kahulugan, kung sino man ang may mataas na paggamit at nag-mi-mint ng bagong ETH coins na ang makakapag-beripika ng mga transaksyon. Sa ganitong kapamaraan sinasabi na mas luluwag at mas marami na ang transaksyon na makukumpirma. Ang upgrade na tinawag na Eth2.

Hadlang man ang gas fee, marami pa rin ang tumatangkilik sa Ethereum network. Kabilang na ang kilalang negosyo na Microsoft, na taong 2015 pumasok sa kasunduan sa ConsenSys para gumawa ng network of data centers na ang Ethereum blockchain ang pundasyon.

Para mapanatili ng Ethereum ang pagtangkilik sa network. Kailangan ang agarang masolusyunan ang problema sa mataas na gas fee at ituloy ang makabagong-likya na mag-hihikayat pa lalo na dumami ang gumamit nito.

Manatiling nakasubaysay sa Earn and Use Medium page para sa iba pang kabanata tungkol sa Ethereum at topic tungkol sa Cryptocurrency at Blockchain. Mag-subscribe na!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *