One of the controversial arguments in the cryptocurrency space is who invented Bitcoin. More often than not, the name Satoshi Nakamoto would appear in Google’s top search results,but who really is Satoshi Nakamoto?

Brief Overview: Satoshi Nakamoto

Anyone familiar with Japanese culture would think Satoshi Nakamoto is Japanese. Apparently, the name was used as a pseudonym by the Bitcoin creator for reasons of decentralization, ethics, personal safety, and CIA conspiracies.

Some news items were pointing to a person named Dr. Craig S. Wright as the inventor of Bitcoin. Pieces of evidence presented in the recently concluded Kleiman v. Wright lawsuit point toward his involvement in the creation of the cryptocurrency.

Read: Why I Believe Craig Wright is Most Likely Satoshi

The trial revealed important email conversations with people entrusted to hide Satoshi’s identity. Also, Dr. Wright holds a sheer number of patents related to Bitcoin and blockchain technology.

According to Craig’s defense lawyer Andrés Rivero in an interview, “Thankfully, the jury recognized the overwhelming evidence — that Dr. Wright holds 3,208 patents related to Bitcoin and blockchain technology, he has written extensively about Bitcoin and its underlying code, and has restored the original bitcoin protocol in Bitcoin Satoshi’s Vision (BSV).”

Though the trial outcome didn’t exactly ratify that Dr. Craig Wright is the inventor of Bitcoin. The compelling pieces of evidence uphold that he had a hand in inventing Bitcoin. Despite his vast knowledge, many still doubt his claim as being the sole creator of the digital currency.

Paano nagsimula ang Bitcoin SV (BSV)?

Lagpas isang dekada mula nang nilabas ni Satoshi ang puting papel para sa Bitcoin na may pamagat “Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System”, nuong Oktubre 31, 2008. Makalipas lamang ng 4 na buwan, inilabas ang unang open source Bitcoin client software.

Kung mapapansin, di lang iisa ang may Bitcoin na pangalan sa cryptocurrency market. Ang iba pa rito ay ang Bitcoin Cash at Bitcoin SV. Importanteng malaman kung paano ito nangyari at ano ang kasaysayan para mas lalong maintindihan ang pagkakaiba.

Bago pa man lumayo, mainam na alamin ang Bitcoin (fork) history para mas lalong maunawaan ang yugto at pangyayari sa Bitcoin.

 • 2009 Enero 3 — inilabas ni Satoshi Nakamoto ang unang bersyon ng Bitcoin software
 • 2010 Hulyo 15 — nilimitahan sa 1 MB ang block size para pansamantalang pigilan ang pag-spam sa network
 • 2011 Abril 23 — napagpasyahan at pinaalam sa pamamagitan ng komunikasyong email ni Satoshi Nakamoto na mag-iba na siya nang gawain katulad ng MetaNet at pinaubaya na kay Gavin at sa iba pa ang Bitcoin.
 • 2014 — ang kumpanyang Blockstream ay tuluyan nang kinontrol ang “Bitcoin Core (BTC)”. May tinanggal sa orihinal na source code ng Bitcoin tulad ng functions (OP-codes) at may dinagdag katulad ng “Replace-By-Fee” and “Child Pays for Parent”.
 • 2015 Nobyembre 15 — may binago muli sa orihinal na script ng Bitcoin ang Blockstream tulad ng pagbago sa protocol batay sa BIP65 at dinagdag ang OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY function at pagtanggal ng nLockTime. Dito nagsimula ang tuluyang pag-iba ng BTC sa orihinal na Bitcoin.
 • 2017 Agosto 1 — sinimulan ang “Segregated Witness” o SegWit para tanggalin ang tracing capabilities ng Bitcoin. Ito rin ang simula ng Bitcoin (fork) na kung kelan humilay ang Bitcoin na pabor sa orihhinal na protocol hiwalay sa Bitcoin Core (BTC). Tinawag na Bitcoin Cash (BCH) ang nanatili sa orihinal na protocol at tinaas ang block size sa 8MB.
 • 2018 Nobyembre 15 — ang grupo ng Bitcoin Cash (BCH) ay nag-dagdag ng ilang function sa orihinal na source code ng Bitcoin tulad ng 10 block rolling checkpoints, Canonical Transaction Ordering (CTOR) , OP_CHECKDATASIG na naging dahilan ng pag-kalas nito sa orihinal na Bitcoin o fork away. Tinawag na Bitcoin Satoshi Vision (BSV) ang nagtuloy ng orihinal na layunin ng Bitcoin. Ito rin ang panahon na tinawag na “Bitcoin Independence Day” sa dahilang pinagtibay ng BSV ang orihinal na Bitcoin at pagtaas pa lalo ng block size sa 128MB.
 • 2019 Hulyo — mas lalo pang tinaas ang block size ng Bitcoin SV (BSV) sa 5GB, para maka-proseso ng 10,000–15,000 transactions per second on-chain.
 • 2020 Pebrero 4 — binalik sa dating orihinal na script language ang Bitcoin. Tinanggal ang mga code na di pinakikinabangan, mga nag-lilimitang OP-codes at ibinalik ang dating inalis na OP-codes. Tinawag na “Genesis Upgrade” ang pangyayaring ito sa katangian ng Bitcoin SV (BSV).

May malalim na simulain ang Bitcoin SV, una nang pinagtibay ang Bitcoin na hango sa orihinal na bersyon ni Satoshi. Subalit may ibang grupo na nag-manipula sa orihinal na script nito, nilimitahan ang sukat ng block. Kaya naman ang Bitcoin SV ang nagtuloy sa nasimulan na layunin ng Bitcoin bilang Peer to Peer Electronic Cash System.

Paano magmina ng Bitcoin SV?

Ang pagmimina ng Bitcoin SV ay alinsunod sa Proof-of-Work (PoW) na gumagamit ng mataas na konsumo ng enerhiya para makabuo ng panibagong block, maka-validate ng transaksyon at makaresolba ng mahirap na mathematical problem upang makabuo ng panibagong token. Gayunpaman, ito ang naging kainaman ng pagmimina ng BSV, dahil walang limitasyon ang pagdagdag ng data sa isang block. Kaya’t ito ang bentahe ng network para magamit bilang digital currency kumpara sa BTC at iba pang cryptocurrency.

Saan at paano makabili at makapangalakal ng Bitcoin SV?

Di kaiba ang pagbili at pegbenta ng Bitcoin SV sa nakasanayan. May pili lamang crypto exchanges ang kasalukuyang may suporta sa Bitcoin SV. Nasa ibaba ang paraan kung papaano makabili at magbenta ng BSV.

Step 1: Mag-download ng BSV wallet tulad ng Centbee o HandCash. Mayroon din iba pa na generic crypto wallet na may suporta sa BSV ang pwedeng idownload.

Step 2: Mag sign-up sa cryptocurrency exchanges tulad ng floatsv.com, coinsquare.com, coinify.com at coingate.com.

Step 3: Iugnay ang crypto wallet at exchange para madali ang paglipat ng BSV coin mula sa exchange papunta sa BSV crypto wallet address.

Ano ang katangian ng Bitcoin SV na angat sa iba pang cryptocurrency?

Di tulad sa ibang pamilyar na cryptocurrency na ang mismong coin ang produkto at ang komunidad nito ay naka-tutok at nag-aabang lamang sa “bull market run” na mag-bibigay taas sa halaga ng coin. Sa kabilang banda, ang Bitcoin SV (BSV) ay dinesenyo para magbigay halaga sa magagawang produkto mula sa teknolohiyang blockchain.

May apat na basihan para makagawa ng mahalagang produkto mula sa teknolohiya ng BSV.

 • a stable protocol
 • a massively scalable blockchain
 • security beyond sufficiency
 • safe instant transactionsIto ang naging haligi para ang produktong gawa sa teknolohiyang blockchain ng BSV ay may kabuluhan na magagamit bilang solusyon sa problema sa totong sitwasyon.

Sa katunayan, nakapagtala ang BSV network ng 16,415,525 transaksyon sa isang block na may average transaction fee na 0.00000197 BSV nuong Peb. 3, 2021. Isa itong patunay na kaya ng BSV network na mag-proseso ng maraming maliliit na transaksyon sa napaka-mababang fee na hindi napupurnada ang network. Bukod pa sa katangian ng BSV blockchain na ang bawat transaksyon ay nakatala sa lahat ng nodes bilang seguridad.

Sumusunod ba sa regulasyon ang Bitcoin SV?

May ilan na nagsasabi na ang Bitcoin ay di saklaw ng anumang batas at iniisip na ang “Bitcoin code” ay mismong batas. Subalit ito ay walang katotohanan, sa katunayan mayroon nang ilang cryptocurrency ang nasubok na sa ganitong kalagayan tulad na lamang ng Libra, proyekto ng Facebook na kung saan maraming hurisdiksyon ang umayaw at pati ang U.S ay nagtalaga ng hearing para lalo itong mabusisi.

Sa Bitcoin SV importante na sumusunod sa mga regulasyon para sa proteksyon ng konsyumer, para sa paglago ng teknolohiyang blockchain, mapukaw ang tiwala ng mga mamumuhunan at gobyerno.

Sinabi ni Jimmy Nguyen, ang Founding President ng Bitcoin Association na isang U.S. lawyer,

“This is why I know Bitcoin’s industry will grow by working with, not against, the law. “

Kaya naman tiwala siya na ang Bitcoin SV ay tugma at sumusunod sa regulasyon. Ito ang batayan ng mga namumuhunan at gobyerno para pagkatiwalaan at gamitin sa pangkalahatan na maging digital currency at solusyon pang-teknolohiya.

Ano ang kapakinabangan ng BSV “Genesis” Upgrade?

Ang Genesis Upgrade ang paunang hakbang upang magamit ang BSV blockchain sa pang enterprise na lebel at Gobyerno. Layunin na maging mabisang tool o plataporma para sa mas maayos at episyenteng gawaing kalakalan at business.

Bukod dito, lalong pinatibay ang BSV network para makagawa ng bagong ekonomiya na mula sa teknolohiyang blockchain. Mas pinalakas at pinataas ang transaction throughput ng network para maka-ungos at malagpasan ang kasalukuyang higanteng payments network. Dinagdag pa ang kakayahan ng BSV blockchain na makabuo ng tokenization, smart contracts, timelocked payments, ang Metanet at iba pa.

Ang Hinaharap: Bitcoin SV (BSV)

Maituturing na “set in stone” ang orihinal na Bitcoin protocol. Ang Bitcoin SV (BSV) ay hinango sa orihinal na bersyon ng Bitcoin protocol, kaya naman ang komunidad ng BSV sa panguguna ni Dr. Craig S. Wright ay nakatutok sa patuloy na pag-develop ng Bitcoin SV.

Sa kasalukuyan may mahigit na 1000 proyekto at ventures ang gawa at tinataguyod sa BSV blockchain. Sa katunayan may taunang komperensya na tinawag na Global Blockchain Conference ang komunidad ng BSV at industriya ng blockchain para ipaalam sa publiko ang panibagong proyekto, ang pagsulong ng BSV network, at pagbibigay diin ng halaga ng isang blockchain na kayang pumalit o maging laternatibo sa kasalukuyang nakasanayang sistema.

Batay sa nabanggit ni Steve Shadders, nChain Chief Technology Officer na ang Genesis Upgrade ay ang pinaka-importanteng upgrade ng Bitcoin SV. Ngunit, may isa pa, na sa tingin nya ay kinakailangan para sa kung ano man maging problema sa hinaharap para ito matugunan.

Katulad ng patuloy na sinasabi ni nChain Chief Scientist, Dr. Wright at Bitcoin Association Founding President, Jimmy Nguyen, ang mas mahalaga ay mapakinabangan ng mas nakararami ang isang teknolohiya at mabigyan ng mahusay na digital currency upang magamit sa online payment sa mas mabilis, may seguridad at mapagtitiwalaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *